Currently @ menneske.org  ::  Compendium  ::  Business blog  ::  Personal blog  ::  Gallery  ::  by Svein-Magnus Sørensen
Corner

Agile Archives


All entires posted in the Agile category.


Tags: agile, dataforeningen, project, ps2000, scrum November 12, 2008 Smidig utvikling med PS2000

EvolutionPå et nettverksmøte i kveld lanserte Dataforeningen offisielt en ny veileder (PDF) for hvordan man kan kombinere smidig systemutvikling med bransjestandard PS2000-kontrakter for iterative utviklingsprosesser. Denne er utarbeidet i Faggruppen for Effektiv Programvareutvikling av et team som har inkludert deltakere fra både kundesiden, leverandørsiden og rådgiversiden, representert ved blant annet Bekk, Computas, Conceptos, Promis, Forsvaret, Lånekassen, NAV og andre selskaper. Møtet bestod av presentasjoner av nyvinningene i veilederen sett fra synspunktene til alle tre deltakende grupper, samt en åpen debatt om fordeler og ulemper ved bruk av smidige metoder i forhold til prosjektvilkår og kontraktsforpliktelser. Som kan forventes var Forsvaret som et konservativt statlig organ noe skeptiske til å slippe bruken av smidige metoder fri av frykt for å miste kontrollen, mens konsulentbransjen er svært opptatte av å kunne benytte de beste tilgjengelige arbeidsmetodikkene for å kunne levere bedre løsninger til sine kunder.

Veilederen er delvis delvis basert på pilot-erfaringene som er gjort i MATS-prosjektet der jeg selv har arbeidet i snart to år, hvor et stort team fra Computas arbeider med å utvikle et nytt enhetlig fagsystem for Mattilsynet. Avtalegrunnlaget for prosjektet er en standard PS2000-kontrakt hvor kunde og leverandør i fellesskap og med stor suksess har gått over til å benytte Scrum som arbeidsmetodikk for alle deler av prosjektet. I løpet av denne prosessen har mange erfaringer og tanker dannet seg her og på andre prosjekter rundt emnet smidig PS2000, og disse har blitt løpende presentert på en rekke konferanser, inkludert Smidig, Prosjekt og JavaZone, samt på andre møter og seminarer.

Mine erfaringer fra dette og andre utviklingsprosjekter levner ingen tvil om at smidige og post-smidige metoder er veien å gå for å oppnå høyere kvalitet, måloppnåelse og effektivitet i de fleste typer utviklingsprosjekter. Sammenlignet med fossefall og andre tidligere metoder som i stor grad er basert på 'intelligent design' er smidige metoder mer Darwinistiske i sin tilnærming til problemene som skal løses. Dette gir systemutviklingen en mer naturlig flyt mot å oppfylle systemets faktiske krav og bruksområder, framfor å være begrenset til de løsningene man klarer å forutse på forhånd. Dette er virkelig et stort steg videre for systemutvikling som en prosess, og ennå har vi ikke engang begynt å snakke om automatisk programmering... :-)

Posted by Svein-Magnus Sørensen at 22:18

Bookmark/Share Email this Reddit Digg! Stumble! Technorati Facebook Linkedin del.icio.us Ma.gnolia Google
Corner
Design and content by Svein-Magnus Sørensen. All rights reserved ©2002-2022

Slideshow from my life.